هشتمین چاپ از رمان «محمد (ص)» نوشته ابراهیم حسن‌بیگی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: کتاب «محمد (ص)» بر اساس زندگی پیامبراسلام نوشته شده است. زاویه دید راوی اول شخص است، شخصی یهودی که در رمان به عنوان دانشمند معرفی می‌شود از طرف شورای عالی یهود مأمورمی‌شود به سمت پیامبر اسلام در حجاز برود و با تظاهر به اسلام آوردن یا او را کشته یا عقایدش را به چالش بکشد. او به سمت پیامبر اسلام رفته و شرح زندگانی و فعالیتش را در ۱۵ گزارش مجزا برای شورای عالی یهود می‌فرستد. در واقع در سراسر این رمان ما با گزارش‌هایی مواجهیم که یک غیر مسلمان از پیامبرمسلمانان می‌دهد، این گزارش ها از تأثیرپذیری پیامبر (ص) بر اطرافیان، دشمنان و روند شكل‌گیری اسلام حكایت دارد.

بنابراین گزارش؛ این رمان تاکنون به چند زبان هم ترجمه شده است.

چاپ هشتم رمان «محمد(ص)» با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس https://pakhshmadreseh.ir/   در دسترس مخاطبان قرار دارد.