نوشته هایی با برچسب یادی از محسن سلیمانی

برپایی حلقه تألیف داستان کوتاه با یادی از محسن سلیمانی

برپایی حلقه تألیف داستان کوتاه با یادی از محسن سلیمانی

شاه‌آبادی: جای داستان ژانر نویسی در کشور ما خالی است به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ حلقه تألیف داستان کوتاه چهارشنبه 11 بهمن ماه 96؛سه روز بعد از تشییع پیکر محسن سلیمانی، وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان با یادی از این فرهیخته تشکیل شد. در ابتدا متن

ادامه خبر