نوشته هایی با برچسب کتاب کمک آموزشی ریاضی

سپیده چمن‌آرا، دبیر یکی از گروه‌های علمی تولید محتوای انتشارات مدرسه از فعالیت گروه ریاضی می‌گوید:

سپیده چمن‌آرا، دبیر یکی از گروه‌های علمی تولید محتوای انتشارات مدرسه از فعالیت گروه ریاضی می‌گوید:

طرحی نوآورانه در راستای فرهنگ سازی به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ گروه «ریاضی ابتدایی و متوسطه اول» یکی از18 گروه علمی تولید محتوای انتشارات مدرسه است که طرحی را با توجه به تغییرات کتاب های درسی و محتوای آن‌ها با عنوان فعلی بسته‌های پشتیبان کلاس درس ریاضی برای معلمان

ادامه خبر