نوشته هایی با برچسب ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب

ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس

ناشر برگزیده نمایشگاه کتاب در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس

کتابخوانی در کشور ما یک رفتار جدی و عبوس است/ هیچ امتیاز و رانتی نداریم حمیدرضا شاه‌آبادی، مدیرعامل انتشارات «مدرسه» گفت: رفتار کتابخوانی در کشور ما یک رفتار بیش از اندازه جدی و گاهی اوقات عبوس است. یعنی گاهی اوقات آنقدر جدی می‌شود که می‌تواند عبوس هم باشد. به گزارش

ادامه خبر