نوشته هایی با برچسب مدیرعامل انتشارات

در گفت‌وگو با مدیرعامل انتشارات مدرسه مطرح شد:

در گفت‌وگو با مدیرعامل انتشارات مدرسه مطرح شد:

کتاب‌های درسی و ضرورت بازنگری در طراحی و نگارش به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه، به نقل از خبرگزاری ایبنا؛ حمیدرضا شاه‌آبادی درباره محتوای کتاب‌های درسی گفت: با توجه به عدم پیوستگی در محتوای کتاب‌های درسی، انتشار کتاب‌های مکمل در کنار کتاب‌های درسی اهمیت زیادی پیدا می‌کند.   متن کامل گفت

ادامه خبر