نوشته هایی با برچسب محمد ابراهیم محمدی

«محمدصالح مذنبی» به‌عنوان «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب شد

«محمدصالح مذنبی» به‌عنوان «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب شد

معاون وزیرو رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در ابلاغی، محمدصالح مذنبی را به‌عنوان «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب کرد. (بیشتر…)

ادامه خبر
در نشست رونمایی از کتاب «دانشنامه صحیفه سجادیه» عنوان شد:

در نشست رونمایی از کتاب «دانشنامه صحیفه سجادیه» عنوان شد:

ادبیات صحیفه سجادیه متکی به ادبیات قرآن است (بیشتر…)

ادامه خبر
«محمدی سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب شد

«محمدی سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» منصوب شد

معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در ابلاغی «سرپرست دفتر انتشارات و فناوری آموزشی» را منصوب نمود. (بیشتر…)

ادامه خبر