نوشته هایی با برچسب سوالات تیمز و پرلز 2015

انتشار سه عنوان از مجموعه «سوالات تیمز و پرلز ۲۰۱۵» در انتشارات مدرسه

انتشار سه عنوان از مجموعه «سوالات تیمز و پرلز ۲۰۱۵» در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: به ‌تازگی سه عنوان از مجموعه‌ی «سوالات تیمز و پرلز 2015» در حوزه‌های علوم پایه هشتم، ریاضی و علوم پایه چهارم و ریاضی پایه هشتم با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز در انتشارات مدرسه به چاپ

ادامه خبر