نوشته هایی با برچسب رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی:

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی:

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی:

کتاب درسی نباید تنها منبع یادگیری باشد به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین رویکردها و برنامه های این معاونت در سال تحصیلی جدید گفت: در معاونت ابتدایی چند رویکرد اساسی مد نظر است که یکی از آنها

ادامه خبر