نوشته هایی با برچسب دکتر ذوعلم: خودمان را پاسخ گو بدانیم

دکتر ذوعلم: خودمان را پاسخ گو بدانیم

دکتر ذوعلم: خودمان را پاسخ گو بدانیم

پرسش های صریح صدای معلم از حجت الاسلام " علی ذوعلم " رئیس جدید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ذوعلم : خودمان را پاسخ گو بدانیم؛ از صدای معلم استقبال می کنیم، در زمان بنده خلیج فارس حذف نشد ! به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه به نقل از

ادامه خبر