نوشته هایی با برچسب حجت الاسلام ذوعلم

گام هایی به سوی داشتن «مدرسه زندگی»

گام هایی به سوی داشتن «مدرسه زندگی»

ئیس سازمان پژوهش و برنامه آموزشی گفت: در حال حاضر دو واژه محوری در آموزش و پرورش، مدرسه محوری و هویت محوری است. شعار ما در تدوین برنامه درس ملی نیز «درس ملی گامی به سوی مدرسه زندگی» بود. به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه ؛ به نقل از خبرنگار

ادامه خبر