نوشته هایی با برچسب جواد کامور بخشایش و داوود قاسمپور

«استقلال ایرانیان زیر نفوذ بیگانگان» در انتشارات مدرسه منتشر شد

«استقلال ایرانیان زیر نفوذ بیگانگان» در انتشارات مدرسه منتشر شد

مجموعه‌ی دو جلدی «استقلال ایرانیان زیر نفوذ بیگانگان» با هدف بررسی نفوذ قدرت‌های خارجی در ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران توسط انتشارات مدرسه منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ مجموعه‌ی دو جلدی «استقلال ایرانیان زیر نفوذ بیگانگان» به قلم جواد کامور بخشایش و داوود قاسمپور به نگارش

ادامه خبر