نوشته هایی با برچسب «تاریخ مختصر شیمی»

«تاریخ مختصر شیمی» منتشر شد.

«تاریخ مختصر شیمی» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ کتاب «تاریخ مختصر شیمی» به کوشش دکتر محمدرضا ملاردی و سید رضا آقاپورمقدم توسط انتشارات مدرسه منتشر شد. «تاریخ مختصر شیمی» تحولات تاریخی شیمی‌دانان و رویدادهای نظری شیمی را از دوران یونان باستان تا به امروز ترسیم می‌کند. مطالعه‌ی تاریخی شیمی، فراز و نشیب‌های این

ادامه خبر