نوشته هایی با برچسب بیانیه شورای کتاب کودک به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک

شورای کتاب کودک به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک بیانیه‌ای منتشر کرد.

شورای کتاب کودک به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک بیانیه‌ای منتشر کرد.

در متن این بیانیه آمده است: «گذشته، حال و آینده کودکی شعار هفته ملی کودک - آینده را باید ساخت - شعاری است پرسش‌برانگیز. این شعار دو مفهوم "تلاش" و "زمان" را در بطن خود مستتر دارد. آینده از گذشته و حال منفک نیست. این سه زمان، معنا و مفهوم

ادامه خبر