نوشته هایی با برچسب بنیاد سعدی

رئیس بنیاد سعدی در دومین همایش دو سالانه آزفا مطرح کرد:

رئیس بنیاد سعدی در دومین همایش دو سالانه آزفا مطرح کرد:

تولید مواد آموزش زبان فارسی به خارجی‌ها بر اساس استاندارد در بنیاد سعدی رئیس بنیاد سعدی در همایش دو سالانه آزفا که با موضوع «استاندارد سازی مواد آموزشی در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان» افتتاح شد، گفت: بنیاد سعدی در پی آن نیست که تمام امور آموزش زبان فارسی

ادامه خبر