مطالب منتشر شده در دسته ی "داستان نوجوان"

با هم بشنویم؛ داستان«زخم ترکه ۲»

با هم بشنویم؛ داستان«زخم ترکه ۲»

داستان‌خوانی مجازی نویسندگان کودک و نوجوان انتشارات مدرسه (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت سوم

رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت سوم

شاهنامه خوانی قسمت سوم (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت دوم

رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت دوم

شاهنامه خوانی قسمت دوم : داستان گیومرت2 (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت اول

رادیو بوفه : شاهنامه خوانی قسمت اول

شاهنامه خوانی قسمت اول : داستان گیومرت (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش پنجم

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش پنجم

شرح رشادت های ساقی کربلا حضرت عباس(ع) با نگاهی متفاوت در…   کتاب ماه در آب نوشته دکتر محمدرضا سنگری   (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش چهارم

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش چهارم

  شرح رشادت های ساقی کربلا حضرت عباس(ع) با نگاهی متفاوت در…   کتاب ماه در آب نوشته دکتر محمدرضا سنگری (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش سوم

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش سوم

شرح رشادت های ساقی کربلا حضرت عباس(ع) با نگاهی متفاوت در…   کتاب ماه در آب نوشته دکتر محمدرضا سنگری   (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش دوم

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب بخش دوم

شرح رشادت های ساقی کربلا حضرت عباس(ع) با نگاهی متفاوت در…   کتاب ماه در آب نوشته دکتر محمدرضا سنگری (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی ماه در آب

شرح رشادت های ساقی کربلا حضرت عباس(ع) با نگاهی متفاوت در...   کتاب ماه در آب نوشته دکتر محمدرضا سنگری (بیشتر…)

ادامه خبر
رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی مسعود سعد سلمان قسمت دوم

رادیو بوفه : گزیده ای از کتاب صوتی مسعود سعد سلمان قسمت دوم

گزیده ای از کتاب صوتی مسعود سعد سلمان قسمت دوم (بیشتر…)

ادامه خبر