اخبار

98 مطلب موجود میباشد

«قصه‌های آدم‌برفی» منتشر شد

به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ مجموعه «قصه‌های آدم‌برفی» نوشته محمدرضا یوسفی منتشر شد. این مجموعه ۱۳ جلدی برای کودکان ۳...
2 سال پیش

«تاریخ مختصر شیمی» منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ کتاب «تاریخ مختصر شیمی» به کوشش دکتر محمدرضا ملاردی و سید رضا آقاپورمقدم توسط انتشارات مدرسه...
2 سال پیش