احمدی مدرک فوق لیسانس رشته فیزیک اتمی دارد و مولف کتاب های درسی و آموزشی است.

از جمله آثار او:

تالیف کتاب های درسی علوم ششم ، هفتم ، هشتم، نهم، و کتاب های درسی قیزیک ۱و آزمایشگاه ، فیزیک ۲،و فیزیک های دوره پیش دانشگاهی و تالیف ده ها کتاب کمک آموزشی و فیزیک و علوم. ( ۷ کتاب برای انتشارات مدرسه ).

مسئولیت های فرهنگی و علمی:

عضو هیئت تحریریه مجله رشد آموزش فیزیک
مدیر داخلی مجله رشد آموزش فیزیک
عضو کمیته علمی کنفرانس های مختلف آموزشی فیزیک

برچسب ها: