نمایشگاه کتاب باکو

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما: