داستان‌خوانی در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛

اسکیلت نوشته آمنه صادقی از جمله داستان منتخب یکی از جلسات «حلقه داستان کوتاه» است. این جلسات دو بار در ماه روز‌های چهارشنبه در سالن اجتماعات انتشارات مدرسه تشکیل می‌شود.  خوانش این داستان را با شما به اشتراک گذاشته‌ایم.