چگونه استعداد و تخصص کودکان را کشف کنیم

چاپ دهم کتاب «کارهای دستی و هنری کودکان» با هدف آموزش نقاشی و کار‌های دستی با تألیفی از لیلی انگجی و منوچهر ترکمان روی پیشخوان کتابفروشی‌ها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: آموزش نقاشی  و کارهای دستی به کودکان در سال‌های قبل از دبستان یکی از بهترین فعالیت‌هایی است که علاوه بر  کشف استعداد‌ها و تخصص‌شان ارتباط مستقیمی با خواندن، نوشتن و ریاضیات دارد و در یادگیری مفاهیم واشکال هندسی و اندازه گیری نیز بسیار تأثیرگذار است. اما کشف استعداد کودکان بدون رعایت اصول امری ناممکن است.  از آنجاییکه که کودکان، هنرمندانی خلاق هستند استفاده از منابعی که با فضای فرهنگی همخوانی داشته باشد کمک می‌کند تا مربیان هنر و خانواده‌ها به راحتی راهنمای کودکان باشند که متاسفانه منابع آموزشی صحیح و قابل اجرا برای آموزش هنر به کودکان خیلی کمتر تألیف شده است.  از این رو انتشارات مدرسه بر خود واجب دانسته است در این زمینه کتاب‌هایی را برای آموزش مربیان و خانواده‌ها  منتشر کند. از جمله می‌توان به کتاب« کارهای دستی و هنری کودکان» اشاره کرد.

در مقدمه این کتاب رعایت  اصولی را که مربیان در کارهای هنری با کودکان باید بدانند ذکر شده است. در ۵ قصل دیگر که به همراه تصویر است نکات و آموزش قدم به قدم موارد نکاتی چند در زمینه آموزش نقاشی به کودکان، کولاژ(بریدن و چسباندن) ، فعالیت‌های صنعتگری با استفاده از مواد دور ریختنی، ماسک‌ها و عروسک‌ها و بازی با کاغذ آورده شده است.

کتاب «کارهای دستی و هنری کودکان» در ۶۸ صفحه و به قیمت ۵ هزار تومان در فروشگاه‌های سراسر کشور و همچنین در فروشگاه مجازی انتشارات مدرسه به آدرس enma.ir  موجود است.