داستان خوانی در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: در سلسله نشست‌های «حلقه تألیف داستان کوتاه» که با حضور نویسندگان کودک و نوجوان در  انتشارات مدرسه برگزار می‌شود  داستان «او» نوشته محمد‌رضا اصلانی توسط نویسنده خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. خوانش این داستان را با شما به  اشتراک گذاشته‌ایم.