به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ حمیدرضا شاه‌آبادی در ایام فرارسیدن سال نو شمسی پیام تبریکی را صادر کرد. در متن پیام آمده است:

هوالرفیق

عزیز گرانقدر

بهار عمل به وعده‌ایست که پروردگار عالم به آدمیان داده است:«می‌میرانیم و زنده می‌کنیم»

و مگر نه آن است که بهترین آدمیان صفات پروردگارشان را بازتاب می‌دهند. 

پس بمیرانیم هر چه بدی و کاهلی است

و زنده کنیم آن همه خوبی که خالق بزرگ چون دانه‌ای در دلمان کاشته است.

بهارتان خرم، نوروزتان پیروز