داستان‌خوانی در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: داستان «پل پیر» نوشته محمدرضا اصلانی در یکی از جلسات حلقه تألیف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. خوانش این داستان را با صدای نویسنده اثر با شما به اشتراک گذاشته‌ایم.