معرفی کتاب و کتابخوانی 

 به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی انتشارات مدرسه؛ مسلم قاسمی نویسنده ادبیات نمایشی کودکان و نوجوانان در ویدیوهای زیر هم با مخاطبان خود گفت‌وگو می‌کند و هم برخی از نمایشنامه‌های خود را برای آن‌ها اجرا می‌کند.

همگی این ویدیوها را می‌توانید در کانال آپارات انتشارات مدرسه به آدرس: ⁣https://www.aparat.com/madresehpub (https://www.aparat.com/madresehpub) مشاهده کنید.

لینک بخش نخست:
⁣https://www.aparat.com/v/C5Yae (https://www.aparat.com/v/C5Yae)
لینک بخش دوم:
⁣https://www.aparat.com/v/G3dxe (https://www.aparat.com/v/G3dxe)
لینک بخش سوم:
⁣https://www.aparat.com/v/Z9fpn (https://www.aparat.com/v/Z9fpn)
لینک بخش چهارم:
⁣https://www.aparat.com/v/amB5r (https://www.aparat.com/v/amB5r)
لینک بخش پنجم و پایانی:
⁣⁣https://www.aparat.com/v/tvVa7 (https://www.aparat.com/v/tvVa7)