ابزاری در راه تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش کشور

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: آیین آغاز به کار«رادیواینترنتی(بوفه)» انتشارات مدرسه با حضور مدیر عامل، مدیران داخلی و نمایندگانی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برگزار شد.

حمیدرضا شاه‌آبادی در خصوص رونمایی رادیو بوفه گفت:« واقعیت این است که جهان امروز ما، جهانی است بسیار متفاوت با گذشته، این تفاوت با سرعت زیاد همچنان ادامه دارد و هر روز با امکان جدید، رسانه جدید و شیوه‌ی جدیدی در برقراری ارتباط با مخاطبان مواجهه می‌شویم. اگر چه همه ما معتقدیم و بر این عقیده پافشاری می‌کنیم که کتاب کاغذی و ویژگی‌های کتاب کاغذی همچنان بهترین و موثرترین رسانه و مدیوم برای انتقال پیام  از نویسنده و پدیدآورنده به مخاطب است اما نمی توانیم زا رسانه‌های جدید چشم‌پوشی کنیم».

وی اضافه کرد:« وقتی می‌بینیم در جهان امروز در بعضی کشورها استفاده کتاب دیجیتال و الکترونیک روزبه روز گسترده تر می‌شود و مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرد تا جایی که می‌دانیم در برخی از کشورها بیش از نیمی از زمان مطالعه مردم توسط کتاب‌های الکترونیک و کتاب‌های دیجیتالی پر می‌شود ناگزیر هستیم که به این امکان جدید هم توجه داشته باشیم و خودمان را آماده کنیم و شرایط انتقال پیام و محتوا را در این رسانه‌ها به نوعی فراهم کنیم  که خوانندگان ایرانی هم بتوانند از آنها  استفاده کنند».

♦♦♦

نسخه‌های صوتی کتاب درسی در پایه‌های مختلف

در رادیو اینترنتی استفاده می‌شود و برنامه‌هایی

مانند دیکته شب با شیوه‌های کاملاً حساب شده

و فنی و دقیق در این رادیو ارائه خواهد شد

♦♦♦

مدیر عامل انتشارات مدرسه ادامه داد:«در شرایطی که استفاده از کاغذ محدودیت‌های خاص خودش را دارد  پرداختن به کتاب‌های دیجیتال و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردار است.  از طرف دیگر امکان‌های دیگری جز کتاب‌های الکترونیک و دیجیتال مانند کتاب‌های گویا هم وجود دارد که امروز توجه زیادی را به خودش جلب کرده است. در بسیاری موارد برای تعمیق مطالب خوانده شده نیاز است که مطالب شنیده هم بشوند. این نیاز در حوزه آموزش و پرورش و خصوصا در حوزه آموزش و پرورش ابتدایی بسیار بیشتر احساس  می‌شود. بچه‌هایی که در حوزه ابتدایی کتاب فارسی را می‌خوانند با شنیدن مجدد قطعاً تقویت می‌شوند و استفاده بهتری از محتوای کتاب درسی خودشان دارند. یا در موارد دیگری که نیاز است به آنها دیکته گفته شود. وجود کتاب‌های گویا اهمیت خیلی زیادی پیدا می‌کند. در رادیو اینترنتی (بوفه)، ما متن کتاب‌هایمان را به صورت صوتی قرار می‌دهیم. برنامه‌های درس گفتار که در رشته‌های مختلف می‌تواند وجود داشته باشد در این فضای اینترنتی ارائه خواهد شد. نسخه‌های صوتی کتاب درسی در پایه‌های مختلف در رادیو اینترنتی استفاده می‌شود و برنامه‌هایی مانند دیکته شب با شیوه‌های کاملاً حساب شده و فنی و دقیق در این رادیو ارائه خواهد شد».

شاه‌آبادی ادامه داد:« در هر صورت ما به عنوان یک ناشر، ناشری که تلاش می‌کند پیشرو باشد و ناشری که تلاش می کند از امکانات روز و شیوه‌های به روز استفاده کند. کتاب صوتی و پادکست‌های روز را شروع می‌کنیم و امیدواریم مؤثر واقع شود. قطعاً بخش های مهمی از وظایف آموزشی و بخش‌های مهمی از برنامه‌های درسی و بسیاری از اهداف مندرج در اسناد بالادستی نظام  آموزش وپرورش کشور ما می‌تواند از طریق کتاب‌های صوتی و رادیو اینترنتی مححق شود.  ما امروز حرکتی را شروع کردیم که حتم داریم با توجهی که از سوی نهادهای آموزش و پرورش صورت می‌گیرد می‌تواند ابزار بزرگی باشد در دست نظام آموزش وپرورش کشور و در راه تحقق  وظایف آموزشی و پرورشی که برای آن تعریف شده است».

محمد ابراهیم محمدی مدیر کل روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درادامه  نشست آغاز به کاراز رادیواینترنتی( بوفه)  گفت؛«تغییر یک واقعیت است و هیچ کسی را گریزی از تغییر نیست اگر ما به زبان خوش خود را در معرض تغییر قرارندهیم، به زبان جبر تغییر می‌کنیم. هر کسی زودتر دست به تغییر بزند و استقبال از تغییر کند نگران هیچ  اتفاقی نیست و اگر احیاناً تغییر را برنتابد چون جامعه حرکت می‌کند و اوضاع دگرگون می‌شود باید ناخواسته دست به تغییر بزند. نکته دیگری که وجود دارد در سیاست رییس جدید سازمان پژوهش و آموزشی(آقای تورانی) تغییرهوشمندانه  به سوی استفاده از امکانات جدید است.  سیاست سازمان پژوهش مهاجرت از فضای مکتوب به فضای مجازی است. که امروزه مورد نیاز است».

در پایان امین نادری مدیر نشر الکترونیک مؤسسه  به معرفی وبیان مزایای استفاده از رادیو اینترنتی و همچنین نرم افزارهای کتابخوان انتشارات مدرسه پرداخت وهمچنین کتاب‌های الکترونیک که بیش از یک سالی است تولید آن در  انتشارات مدرسه شروع شده است.

رادیو بوفه انتشارات مدرسه از طریق پایگاه خبری انتشارات مدرسه به نشانی WWW.MADRESEHPUB.IR  وهمچنین  از اپلیکیشن شنوتو قابل دسترسی است.