هپلی هپو یک بچه غول تنبیله. هپلی هپو تو جنگله. دلش می خواد که تنهایی چی کار کنه؟ حالا  با هم بشنویم داستان هپلی و مترسک را.