داستان‌خوانی در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ احمد، احمد عنوان داستان کوتاهی از علی ناصری است که توسط مصطفی خرامان در جلسات داستان‌خوانی انتشارات مدرسه خوانده شد. ناصری علاوه بر نویسندگی در حوزه کودک و نوجوان؛ فیلم نامه‌نویس و منتقد ادبیات کودک و نوجوان است.