خرامان دانش‌آموخته رشته ادبیات فارسی است. تاکنون بیش از چهل عنوان رمان و مجموعه داستان از او منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌های ادبیات کودک و نوجوان بوده است.

عناوین آثار:
 فرشته از کجا می‌آیند؟
 کلاه حصیری
 سنگ و شیشه
 خانواده دکتر قلندری
 آرزوی سوم

عناوین مسئولیت‌های فرهنگی و علمی:
 مدیر فرهنگی نشر افق
 مدیر انتشارات آفتابگردان