داستان‌خوانی در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ «بن بست سوم»  داستان کوتاهی از مصطفی خرامان است  که در «حلقه تألیف» خوانده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. خرامان از جمله نویسندگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که  تاکنون بیش از چهل عنوان رمان و مجموعه داستان از او منتشر شده است.