مسعود جوادیان نویسنده کتاب‌های درسی و کمک آموزشی است.  او مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته تاریخ دارد و تاکنون تألیف چندین کتاب درسی و کمک آموزشی را به عهده داشته است.  همچنین داور جشنواره‌های مختلف بوده و مسولیت‌های فرهنگی زیادی را در کارنامه کاری خود دارد.

عناوین آثار:

  • مشارکت در تألیف تاریخ اول راهنمایی
  • مشارکت در تألیف تاریخ دوم راهنمایی
  • مشارکت در تألیف تاریخ ایران و جهان
  • مشارکت در تاللیف تاریخ دوره پیش دانشگاهی
  • مشارکت در تألیف تاریخ معاصر ایران

عناوین مسئولیت‌های فرهنگی و علمی:

  • کارشناس و مؤلف کتب درسی تاریخ
  • کارشناس مسئول گروه تاریخ
  • مدیر داخلی رشد تاریخ
  • دبیر گروه تاریخ دفتر انتشارات کمک آموزشی
برچسب ها: