انتشارات سوپرم سنجر کپی رایت بیست و دو عنوان کتاب از سه مجموعه انتشارات مدرسه را خریداری می‌کند

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ به دنبال معرفی آثار انتشارات مدرسه در بازارهای بین المللی نشر، انتشارات سوپرم سنجر از کشور آمریکا پس از مذاکره با آژانس ادبی پل به عنوان نماینده انتشارات مدرسه تفاهم‌نامه‌ای برای خریدکپی رایت مجموعه کتاب‌های قصه‌های کوچولو موچولو (۱۰ جلد) نوشته مهری ماهوتی، قصه‌های گیلی گیلی(۷ جلد) نوشته سوسن طاقدیس و قصه‌های دوست داری …بشی (۵ جلدی ) اثری از لاله جعفری را امضا کرده است.

این کتاب‌ها طی تفاهم‌نامه مابین انتشارات مدرسه و آژانس ادبی پل به انگلیسی ترجمه و از سوی این ناشر آمریکایی منتشر خواهد شد.