ضرورت تشکیل حلقه تألیف رمان در انتشارات مدرسه

به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه: در ادامه سیاست‌ توجه به موضوع تألیف آثار داستانی برای کودکان و نوجوانان و به دنبال تأسیس حلقه تألیف داستان کوتاه در سال ۱۳۹۶، حلقه تألیف رمان در مؤسسه انتشارات مدرسه شکل گرفته است. به همین بهانه رادیو فرهنگ گفت‌وگویی با حمیدرضا شاه‌آبادی؛ مدیرعامل انتشارات مدرسه انجام داده است که به اشتراک گذاشته‌ایم.