در ادامه سیاست تشکیل «حلقه‌های تألیف» حلقه تألیف رمان در انتشارات مدرسه شکل گرفت.
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ در ادامه سیاست‌ توجه به موضوع تألیف آثار داستانی برای کودکان و نوجوانان و به دنبال تأسیس حلقه تألیف داستان کوتاه در سال ۱۳۹۶، حلقه تألیف رمان در این موسسه شکل گرفته است.
بنابراین گزارش در این حلقه که تاکنون ۲۰ رمان نویس در آن حضور یافته‌اند، ابتدا طرح‌های نویسندگان برای رمان در معرض ارزشیابی اعضای حلقه قرار می گیردو پس از تصویب نهایی طرح و عقد قرار داد با انتشارات مدرسه، فصل‌های مختلف رمان تألیف شده در جلسات نقد و بررسی و در معرض قضاوت دیگر نویسندگان قرار گرفته و نقاط ضعف آن برطرف می‌شود و در نهایت رمان تألیف شده توسط این انتشارات منتشر خواهد شد.
در پی راه‌اندازی حلقه تألیف داستان کوتاه تاکنون دو مجموعه داستان کوتاه حاوی ۲۰ داستان برای نوجوانان از سوی انتشارات مدرسه منتشر شده است. این انتشارات قصد دارد از اواسط تابستان امسال حلقه شعر را نیز راه‌اندازی کند.