به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ به نقل از خبرگزاری ایبنا، نویسنده «پسر سرکار عبدی» گفت: کتاب دیگری هم دارم که ۵۰ درصد آن را قبلا نوشته بودم و در تعطیلات نوروز آن را تکمیل و ویرایش کردم و برای چاپ به نشر مدرسه تحویل دادم. این کتاب، رمان نوجوانی است که فضای اجتماعی و تا حدی تم پلیسی دارد و برای گروه سنی نوجوان مناسب است. متن کامل را در لینک زیر بخوانید.

http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/259761