به گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی انتشارات مدرسه؛ مجموعه شش جلدی « قصه‌های عامیانه برای کودکان» به کوشش اسدالله شعبانی شاعر و نویسنده‌ی نام‌آشنای کشورمان، در انتشارات مدرسه چاپ و روانه بازار شده است.

این مجموعه  در یک قالب مشترک وبا عناوین: «گلی کوچولویه برگ هلو»،«یک بوته خار گنجشک و تار»، «خاله قلقلی خیلی زبلی»، «قصه بازرگان و طوطی»،«روباه زرنگ با دم قشنگ»، «نصفش مال من نصفش مال تو» انتشار یافته که هر کدام با  تصاویر رنگیِ خاص و همچنین نوشته‌های کوتاه، روان و ساده برای گروه سنی الف، ب، ج در نظر گرفته شده است.

هر یک از عناوین ذکر شده در۲۴ صفحه و با قیمت ۵۵۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۷  برای نخستین بار به چاپ رسیده است.