علی‌رضا لبش نویسنده مجموعه ۵ جلدی لطیفه‌های زیرخاکی، لطیفه‌هایی از جلد اول آن (لطیفه‌های دلگشا) را می‌خواند.