کتاب تنها کتاب کمک درسی نیست
دبیر پانزدهمین جشنواره کتاب رشد گفت: امیدوارم روزی جامعه ما به این نگاه برسد که کتاب فقط کتاب کمک درسی نیست بلکه کتاب‌های کمک درسی فقط یکی از زیرمجموعه های کوچک در دنیای بزرگ کتاب است.
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه، به نقل از خبرگزاری پانا؛ محمد ناصری مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش و دبیر پانزدهمین جشنواره کتاب‌های علمی، آموزشی و تربیتی رشد در نشستی با داوران این جشنواره اظهار داشت: با توجه به اهمیت کتاب‌های حوزه های عمومی مانند شعر و داستان و ادبیات از چندسال پیش این گروهها هم به جشنواره افزوده شده و امروز در جشنواره کتاب رشد همه کتاب‌ها بررسی می‌شوند نه فقط کتابهای علمی و آموزشی .
وی درخصوص جشنواره پانزدهم گفت: در جشنواره امسال کتاب‌ها در ۳۰ شاخه مورد بررسی قرار می‌گیرند که در هر شاخه ۳ داور این مسئولیت را برعهده دارند.
ناصری ابراز امیدواری کرد که روزی جامعه ما به این نگاه برسد که کتاب تنها کتاب کمک درسی نیست بلکه کتاب‌های کمک درسی فقط یکی از زیرمجموعه های کوچک دنیای بزرگ کتاب است.
وی خاطرنشان کرد: امیدوارم تولید کتاب های مناسب راهگشای زندگی و الهام بخش نگاهی باشد که دانش آموزان ما در زندگی به آن نیاز دارند.
در پانزدهمین جشنواره کتاب‌های علمی آموزشی و تربیتی رشد که در حال حاضر مراحل بررسی و داوری آثار را طی میکند، پدیدآورندگان کتاب‌های برگزیده در ۳۰ رشته مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
مراسم اختتامیه روز چهارم دی ماه ۹۶ در مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار می‌شود.