به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ کتاب «تاریخ مختصر شیمی» به کوشش دکتر محمدرضا ملاردی و سید رضا آقاپورمقدم توسط انتشارات مدرسه منتشر شد.
«تاریخ مختصر شیمی» تحولات تاریخی شیمی‌دانان و رویدادهای نظری شیمی را از دوران یونان باستان تا به امروز ترسیم می‌کند. مطالعه‌ی تاریخی شیمی، فراز و نشیب‌های این علم را در پیچ‌وخم‌های رویدادهای تاریخی، و انگیزه‌های مبتکران و دانشمندان آن، نشان می‌دهد. مطالعه‌ی تاریخی هر علمی یک ضرورت انکارناپذیر است، زیرا سیر تحول و پیشرفت، و منازعات و کشمکش‌هایی که منجر به این علم و بسط آن شده را فرا روی خواننده قرار می‌دهد.
این کتاب، علاوه بر جست‌وجوی علم شیمی در لایه‌های تاریخی، و نشان دادن سرگذشت این علم با به تصویر کشیدن رویکردهای نظری و عملی اقوام و ادوار فرهنگی-تاریخی شرق و غرب، در اعتلای علم شیمی در مسیر سه هزار ساله‌ی آن، خوانندگان را با دنیای عظیم علم شیمی آشنا می‌سازد.
آشنایی با تاریخ علم شیمی شادی‌بخش است، زیرا زنجیره‌ی نامتناهی از شکست‌ها و پیروزی‌ها در آن، اندیشه و تفکر انسان را نمایان می‌سازد.
کتاب «تاریخ مختصر شیمی» مشتمل بر هجده فصل است، که در ۵۳۳ صفحه برای نخستین بار توسط انتشارات مدرسه به چاپ رسیده است.