به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ مدیرعامل انتشارات مدرسه در جلسه‌ای جداگانه مشکلات و مسائل کارکنان بخش های مختلف را مورد بررسی قرار داد. از جمله می توان به جلسه ای که مدیر عامل انتشارات مدرسه با گروه icdl داشت اشاره کرد.

    

[