به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ دو جلد از «مجموعه نمایش‌نامه‌های مدرسه» ویژه دانش‌آموزان ابتدایی به قلم مسلم قاسمی منتشر شد.
«نمایش‌نامه‌های مدرسه» مجموعه نمایش‌نامه‌هایی است، که به‌منظور اجرا در کلیه‌ی مدارس کشور و دیگر مراکز هنری و آموزشی تهیه و تدوین شده است.
مضامین انتخاب شده، در قالب نمایش‌نامه با سبکی جدید عرضه شده، تا دانش‌آموزان در یک کار گروهی و تیمی بتوانند خلاقیت‌های نهفته در خود را شکوفا سازند. این نمایش‌نامه‌ها علاوه بر ایجاد حس لذت در دانش‌آموزان به جهت خلق اثری نمایشی، پلی است برای انتقال مفاهیم درسی و مضامین آموزشی نهفته در مطالب درسی به دانش‌آموزان.
نمایش‌نامه‌ها برگرفته شده از مضامین کتاب‌های درسی پایه‌های مختلف، در مقاطع ابتدایی است؛ هر عنوان از این‌نمایش‌نامه‌ها «اولی‌ها، دومی‌ها، سومی‌ها، چهارمی‌ها، پنجمی‌ها و ششمی‌ها» مطابق پایه تحصیلی و بر اساس مطالعه‌ی کامل کتاب‌های درسی و بخصوص کتاب‌های فارسی بوده است.
در بخشی از مقدمه «نمایش‌نامه‌های مدرسه – دومی‌ها» موضوعات نمایشی نمایش‌نامه‌ها عنوان می‌شود. موضوعات انسانی، که شخصیت داستان را انسان‌ها تشکیل می‌دهند. موضوعات حیوانی، که محور داستان حیوانات هستند؛ و نمایش عروسکی.
در حال حاضر و بتازگی دو مجلد از این مجموعه‌ها با عناوین «دومی‌ها» و «ششمی‌ها» با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه برای هر مجلد به چاپ رسیده است.
«دومی‌ها» در ۱۱۱ صفحه و «ششمی‌ها» در ۱۲۰ صفحه اکنون در اختیار مخاطبان است.