چوبینه دارای درجه دکترای جغرافیا‌ی طبیعی در گرایش ژئومورفولوژی است. او عضو کمیته علوم انسانی موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی با بیش از سی سال سابقه تدریس، تحقیق و برنامه درسی و مدیریت می‌باشد. چوبینه در کارنامه کاری خود بیش از بیست عنوان کتاب درسی و کمک آموزشی دارد و همچنین مقالات زیادی را در سمینارهای مختلف ارائه داده است.
آثار و تالیفات:
# کتاب آموزش از راه دور جغرافیا دوره پیش دانشگاهی
# کتاب آموزش از راه دور جغرافیا سال سوم متوسطه
# کتاب کار جغرافیا سال سوم راهنمایی
جوایز و افتخارات:
# برگزیده سومین جشنواره کتاب‌های کمک آموزشی
# برگزیده هشتمین جشنواره کتاب های کمک آموزشی
# برگزیده اول مولفین کتاب های درسی در هشتمین دوره جایزه ملی محیط زیست نهاد ریاست جمهوری

برچسب ها: