نمره‌گرا شدن دانش‌آموزان آسیبی جدی بر پایه‌های علمی وارد می‌کند
حمیدرضا شاه‌آبادی، مدیرعامل انتشارات مدرسه گفت: مهمترین تهدیدی که در برخی موارد کتاب‌های کمک‌آموزشی برای اهالی دانش، آموزش و همچنین برای کتاب‌های درسی دارد، پیش رو گذاشتن نوعی راه میان‌بر برای دانش‌آموزان است تا راحت‌تر به نمره دست پیدا کنند.
حمیدرضا شاه‌آبادی، مدیرعامل انتشارات مدرسه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) گفت: استانداردهای کتاب‌های کمک درسی دارای مولفه‌ها و شاخصه‌هایی است که ناشران این گونه کتاب‌ها باید ضمن رعایت آنها مانع از کمرنگ‌شدن نقش معلمان در آموزش مطالب درسی برای دانش‌آموزان شوند.
وی شاخصه‌های اصلی کتاب‌های کمک آموزشی استاندارد را وابستگی آنها به کتاب‌های درسی دانست و تصریح کرد: از ملاک‌هایی که نشان‌دهنده کتاب‌های کمک‌درسی استاندارد است؛ می‌توان به وابستگی کتاب‌های کمک‌آموزشی به کتاب‌های درسی و پیش‌برد اهداف مندرج در آنها توسط کتاب‌های کمک آموزشی نام برد. اینکه این کتاب‌ها باید بتوانند اهداف کتاب‌های درسی را تقویت کنند. قوی‌تر کردن فهم دانش‌آموزان از مطالب درسی می‌تواند وظیفه‌ای باشد که کتاب‌های کمک‌آموزشی باید انجام دهد.   http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/252464