داستان خوانی محمدرضا یوسفی در انتشارات مدرسه
به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه، دهمین جلسه «حلقه تالیف داستان کوتاه» با نقد و بررسی داستان هایی از محمد رضا یوسفی، بدری مشهدی و هادی خورشاهیان در سالن انتشارات مدرسه برگزار شد. در ابتدای جلسه حمید رضا شاه آبادی، مدیرعامل انتشارات مدرسه در مورد اهداف تشکیل «حلقه داستان کوتاه » گفت: «واقعیت این است که «حلقه تالیف داستان کوتاه» با هدف جبران یک کمبود تشکیل شده است. نوع ادبی داستان کوتاه در کشور ما متاسفانه کم رنگ شده است. در حوزه ادبیات نوجوانان خیلی کم رنگ تر شده. نه ناشرین به داستان کوتاه علاقه نشان می دهند، نه نویسنده ها.»
شاه آبادی در ادامه گفت: «ما با هدف جبران کمبود «حلقه داستان کوتاه» را تشکیل دادیم. خوشبختانه بعد از برگزاری ده جلسه در این حلقه تقریبا می توانیم بگوییم که امروز شاهد حضور حدود پنجاه نویسنده دراین جمع هستیم و نزدیک به سی داستان در این جلسه خوانده و نقد شده است و حاصل این گفت و گوها و نقدها کتابی شده به نام «داستان امروز» که به شکل مسلسل و فصل نامه منتشر می شود.»
وی خبر داد: «در حال حاضر شماره اول داستان امروز دست صفحه آرا است و داستان دوم به شکل نهایی آماده شده است و شماره سوم هم در دست آماده سازی است. در هر کدام از این شماره ها ما شاهد هفت داستان ایرانی تالیف هستیم و سه داستان خارجی که ترجمه شده اند.»
شاه آبادی در ادامه عنوان کرد:« فکر می کنیم با همین روش می توانیم رفته رفته ضاعقه خوانندگان را به سمت داستان کوتاه ببریم و از این طریق هم نویسندگان را به نوشتن داستان کوتاه علاقه مند کنیم و هم ناشران را تشویق کنیم تا داستان کوتاه منتشر بکنند. چون حیف است نوع ادبی داستان کوتاه با ظرفیت هایی که دارد و امکانات زیادی که در اختیار نویسنده قرار می دهد و تاثیرخوبی که می تواند در عادت کتاب خوانی داشته باشد مغفول بماند و کم رنگ باشد.»

درادامه محمد رضا یوسفی داستان «مسئله های ریاضی»، بدری مشهدی «درد بی درمان»و هادی خورشاهیان«آرزوهای بزرگ» را خواندند که هر کدام مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. البته یاد آوری کنم در هر جلسه قبل از داستان خوانی در مورد یک موضوع مرتبط با داستان نویسی بحث و گفت و گو می شود .موضوع مورد بحث جلسه دهم «پی رنگ در داستان نویسی » بود که نظرات متفاوتی در مورد این موضوع مطرح شد.

برچسب ها: