به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ سه عنوان کتاب جدید از مجموعه کتاب‌های چرا و چگونه به تازگی در انتشارات مدرسه منتشر شد. مجموعه «چرا و چگونه؟» با طرح پرسش راجع به هر موضوعی و ارایه پاسخ‌های مناسبی مفاهیم را به مخاطبان خود انتقال می‌دهد. این پرسش و پاسخ‌ها هدف‌مند است و غرض و مقصود آن‌ها یاددهی مفاهیم در قالبی متنوع، جذاب و جدید است. این پرسش و پاسخ‌ها به گونه‌ای است که از ساده و جزئی‌ترین مسائل تا بغرنج و پیچیده‌ترین آن‌ها را در بر می‌گیرد. سه عنوان کتاب جدید مجموعه «چرا و چگونه؟» به همت مهناز عسگری ترجمه شده است.
در کتاب نخست تحت عنوان «بدن انسان»، با رمز و راز بدن انسان و هر قسمت از آن آشنا می‌شویم این کتاب نوشته کتی فرانکو است که در سی و ‌یک بخش شرایط و ویژگی‌های اندام‌های بدن انسان و وضعیت آن در شرایط مختلف را به رشته تحریر در می‌آورد.
کتاب دیگر با عنوان «ورزش» به قلم امانوئل پاروآسین است که به معرفی رشته‌های ورزشی گوناگون و ویژگی‌های هر یک می‌پردازد. این کتاب رشته‌های ورزشی مختلف را در پنجاه و دو بخش معرفی می‌کند.
کتاب سوم از این مجموعه تحت نام «آتش‌فشان‌ها» نوشته‌ی امانوئل لوپتی است، در این کتاب با تمام ویژگی‌های آتش‌فشان و مناطق آتش‌فشانی و البته عوارض مخرب و سازنده‌ی آتش‌فشان‌ها آشنا می‌شویم، همچنین برخی از آتش‌فشان‌ها در این کتاب معرفی می‌شوند. کتاب «آتش‌فشان‌ها» نیز کلیه اطلاعات مربوط به آتش‌فشان‌ها را در چهل و هشت بخش معرفی می‌کند.
«بدن انسان» در ۱۲۳ صفحه، «ورزش» و «آتش‌فشان‌ها» هر یک در ۱۲۵ صفحه بتازگی و برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ چاپ و منتشر شده‌اند و اکنون در اختیار مخاطبان قرار دارند.

برچسب ها: