کتاب «کلاس خود را با قلبتان اداره کنید» نوشته‌ی کتی ریدنوئر و با ترجمه‌ی میرجواد سیدحسینی به‌تازگی در انتشارات مدرسه انتشار یافته است.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ موضوع این کتاب تأکید بر ایجاد جامعه‌ی یادگیری در چارچوب کلاس درس است. جامعه‌ی یادگیری گروهی از افراد را شامل می‌شود که با روحیه‌‌ای مثبت درصدد یاری رساندند به یکدیگر در جهت یادگیری، فارغ از نژاد، و طبقه و تفاوت‌های دیگر است. راه‌حل نویسنده برای ایجاد چنین جامعه‌ای این است که کلاس خود را با قلبتان اداره کنید، یعنی با توجه‌ی دلسوزانه جوّ کلاس را تحت تأثیر قرار دهید.
این موضوع یعنی تأثیرگذاری بر کلاس بر مبنای توجه دلسوزانه، در این کتاب در نُه فصل تدوین و تألیف گردیده است.
در بخشی از مقدمه می خوانیم که: «وقتی به کلاس درس خود برگشتم، روش کارم را در مورد آنچه قبلاً از شغل خود درک کرده بودم، تغییر دادم. به‌جای اینکه فرمانده باشم به یک یاری رسان تبدیل شدم. … فرد یاری‌‌رسان رهنمودهایی را ارایه می کند که به او کمک می‌کنند تا دانش‌آموزانش را بشناسد… .»