به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی انتشارات مدرسه؛ مجموعه‌ی «آشنایی با جانوران» با ترجمه‌ی حسن سالاری توسط انتشارات مدرسه به‌تازگی منتشر شده است.
این مجموعه شامل، آشنایی با: «زرّافه»، «شیر»، «پلنگ»، «یوزپلنگ»، «پایتون»، «گورِاسب»، «میرکت» و «فیل» می‌شود.
این مجموعه که در یک قالب مشترک همراه با تصاویر خاص و متن‌ها و جمله‌هایی کوتاه نوشته شده است.
در هر یک از عناوین این مجموعه موضوعاتی مانند: محل زندگی، ویژگی شاخص، نحوه‌ی تغذیه، ایمن ماندن از خطرات؛ مورد نظر قرار می‌گیرد.
هر عنوان کتاب از این مجموعه در ۲۱ صفحه و با قیمت ۵۰،۰۰۰ ريال در سال ۱۳۹۶ برای نخستین مرتبه چاپ شده است.