به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ کتاب «راهی به سوی عاقبت خیر»، اثری جدید از غلامعلی حدادعادل توسط انتشارات مدرسه روانه بازار کتاب شد.

https://www.mehrnews.com/news/4230845/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA

http://www.farsnews.com/13961129000723