داستان‌خوانی معصومه یزدانی در انتشارات مدرسه

به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ حلقه تألیف داستان کوتاه با یادی از محسن سلیمانی برگزار شد. در این جلسه داستان های «شهاب» نوشته‌ی محمدرضا اصلانی؛ «یک فرق کوچک» نوشته‌ی معصومه یزدانی و «استیج ـ هفت تیر» نوشته‌ی عباس قدیرمحسنی  مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه داستان «یک فرق کوچک» را به اشتراک گذاشته‌ایم.