به گزارش روابط عمومی انتشارات مدرسه، کتاب «آشنایی با فیزیک هسته‌ای و پرتوزایی» به قلم جان کاتنل و کنت جانسون؛ و با ترجمه‌ی روح‌الله خلیلی‌بروجنی و ناصر مقبلی توسط انتشارات مدرسه منتشر شد.
این کتاب از جمله کتب منتشر شده در حوزه‌ی فیزیک جدید است. کتاب «آشنایی با فیزیک هسته‌ای و پرتوزایی» جلد چهارم از مجموعه‌ی پنج جلدی فیزیک جدید به تلاش مترجمان است.
در مقدمه‌ی مترجمان این کتاب آمده که: «عنوان فیزیک نوین یا فیزیک جدید، معمولاً به تحولاتی گفته می‌شود که با نظریه‌های نسبیت و کوانتومی و کاربرد آن‌ها در شناخت اتم، هسته‌ی اتم و ذرات تشکیل دهنده‌ی آن، آرایش اتم‌ها در مولکول‌ها و جامدات شروع شد.»
به نقل مترجمان این اثر، مرجع اصلی ترجمه حاضر، آخرین نسخه‌ی کتاب فیزیک نوشته‌ی کاتنل و جانسون است، لیکن منابع دیگری برای بهبود و لذت‌بخش کردن مطالب نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
کتاب «آشنایی با فیزیک هسته‌ای و پرتوزایی» در ۷۹ صفحه و با قیمت ۱۳۰،۰۰۰ ريال در قطع خشتی اکنون برای نخستین بار چاپ و در اختیار مخاطبان قرار دارد.