انتشارات مدرسه با سه عنوان اثر به مرحله دوم نامزدهای گروه کودک و نوجوان کتاب سال راه پیدا کرد.
به گزارش پایگاه خبری انتشارات مدرسه؛ کتاب‌های کودک و نوجوان در سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، بیست و پنجمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی در پنج گروه با عنوان‌‌های علوم و فنون کودک و نوجوان، علوم انسانی و هنر کودک و نوجوان، تالیف کودک ونوجوان، داستان ترجمه، دین کودک و نوجوان مورد داوری قرار گرفتند. انتشارات مدرسه با سه عنوان کتاب با نام‌های «کودک و تصویر۱، تألیف جمال‌­الدین اکرمی»،«ایران در عصر قاجارها، تألیف زهرا مروتی» و «ساختار شناسی تاریخی تحلیلی شعر کودک و نوجوان، تألیف محمد دهریزی» در گروه علوم انسانی و هنر کودک و نوجوان به مرحله دوم داوری راه یافت. در این گروه ده عنوان به مرحله داوری راه یافتند که انتشارات مدرسه بیشترین آثار را داشت.